hướng dẫn dạy con

Tôn trọng vùng an toàn của con

– Ngoan là biết làm theo những gì người lớn bảo? – Lễ phép là gặp người lớn là phải biết chào hỏi, bắt tay, ôm hôn? Có lẽ chúng ta sẽ suy nghĩ lại về khái niệm của chuẩn … Read more