Chính sách - KidsOnline
Chính sách và Điều khoản

Chính sách người dùng

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của KidsOnline hoặc sử dụng các dịch vụ do KidsOnline cung cấp.

Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi KidsOnline, phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu.

1. Quyền sở hữu ứng dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi Công ty TNHH Một thành viên KidsOnline. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi KidsOnline và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của KidsOnline.

2. Tài khoản

Để sử dụng KidsOnline, bạn cần được cấp một tài khoản thông qua nhà trường từ chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của nhà trường và của KidsOnline, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu.

3. Quyền sử dụng

Bạn có quyền sử dụng KidsOnline và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của KidsOnline.

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của KidsOnline, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi KidsOnline
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
 • Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi KidsOnline trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • Các hình thức vi phạm khác.

4. Xử lý phạm vi

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, KidsOnline và nhà trường có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, KidsOnline và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

5. Phí và các khoản thu

Để duy trì và phát triển hệ thống, KidsOnline sẽ tiến hành thu phí người dùng, mức thu phí sẽ dựa trên sự đồng thuận giữa nhà trường và KidsOnline.

*Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách người dùng” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIDSONLINE

Trụ sở: Tòa nhà 791 Building, số 27-31/59 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại hỗ trợ: 1900 0362 – 0965.002.357

Zalo: KidsOnline (0965.002.357)

Email: kidsonline@omt.vn

Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Để đăng ký sử dụng phần mềm KidsOnline, Công ty TNHH Một thành viên KidsOnline (Công ty KidsOnline) có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân (tên trường, địa chỉ, số lượng trẻ, website/facebook của trường, tên người liên hệ, email, điện thoại,…).  Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo chính xác và hợp pháp. Công ty KidsOnline không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang khách hàng xem, số link (liên kết) bạn đã click và những thông tin liên quan đến kết nối tới website phần mềm KidsOnline. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web (browser) khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào phần mềm KidsOnline bao gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy cập đến.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty KidsOnline thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, công ty có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng, dưới các hình như như: gửi thư điện tử, thông báo đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông báo về các bản cập nhật,…

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra bên ngoài.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

4. Truy xuất thông tin cá nhân

Bất cứ thời điểm nào khách hàng cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các links thích hợp mà Công ty KidsOnline cung cấp.

5. Bảo mật thông tin cá nhân

Công ty KidsOnline cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Ứng dụng KidsOnline Attendance chúng tôi cần ảnh khuôn mặt của học sinh để phục vụ việc điểm danh học sinh với Nhà trường và Phụ huynh. Toàn bộ hình ảnh được lưu trên hệ thống KidsOnline và chúng tôi cam kết không chia sẻ những ảnh này với bất kỳ bên thứ ba nào.

Công ty KidsOnline khuyến cáo khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, khách hàng nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.

Công ty KidsOnline thường xuyên các quy trình và hệ thống của mình để tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động của công ty theo Luật Bảo vệ trẻ em Việt Nam 102/2016 / QH13 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 04/05/2016, Luật Công nghệ thông tin và Truyền thông 67/2006 / QH11 ban hành ngày 29/06/2006 và Luật An ninh mạng 24/2018 / QH14 ban hành ngày 12/06/2018.

6. Thay đổi về chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam, các nhu cầu của Công ty KidsOnline cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có.

*Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIDSONLINE

Trụ sở: Tòa nhà 791 Building, số 27-31/59 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại hỗ trợ: 1900 0362 – 0965.002.357

Zalo: KidsOnline (0965.002.357)

Email: kidsonline@omt.vn

Chính sách bảo hành

Khi mua sản phẩm phần mềm của công ty KidsOnline, khách hàng được bảo hành trọn đời và miễn phí.

Công ty tiến hành bảo hành khi:

 • Khách hàng cài đặt lại hệ điều hành trên máy tính hoặc điện thoại, phần mềm bị xóa, công ty sẽ gửi nhân viên hỗ trợ
 • Phần mềm bị lỗi hoặc không tích hợp với máy tính và điện thoại
 • Có bản cập nhật mới của sản phẩm nhằm nâng cấp và bổ sung tính năng hay vá lỗi của phiên bản cũ.

Lưu ý: Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành nếu khách hàng dùng phần mềm bẻ khóa hoặc do người khác bán lại.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo hành” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIDSONLINE

Trụ sở: Tòa nhà 791 Building, số 27-31/59 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại hỗ trợ: 1900 0362 – 0965.002.357

Zalo: KidsOnline (0965.002.357)

Email: kidsonline@omt.vn