Monthly Archive:: July 2019

Trò chơi Khinh khí cầu bay lên

Bạn đã bao giờ đưa một viên nam châm cho bé chơi chưa? Kidsonline chắc chắn rằng, bé sẽ chơi với nó không biết chán. Đừng vội mang các khái niệm vật lí như “từ tính”, “điện trường” hay “ … Read more

Đừng “dán nhãn” con

“Con bé nhà em nhõng nhẽo và hay mít ướt lắm.” “Thằng cu nhà này thì “thần giữ của”. Đừng ai lấy được của nó thứ gì”. “Con đúng là ích kỉ. Hãy chia cho em chơi cùng với.” “Nào! … Read more