Hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học: Tài liệu hướng dẫn dành cho lãnh đạo nhà trường

 Việc chuyển sang một môi trường mới là khoảng thời gian của những thay đổi và thích nghi, đối với cả trẻ, gia đình và nhà trường. Trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học, trẻ phải chuyển từ việc học thông qua chơi sang học có chủ đích. Trẻ phải đối mặt với những mối quan hệ mới, những trách nhiệm mới, và tất cả những điều này đòi hỏi trẻ phải có kỹ năng thích nghi.
kidsonline-tai-lieu-ho-tro-tre-chuyen-tiep-tu-mam-non-len-tieu-hoc-danh-cho-quan-ly2
 
Mỗi đứa trẻ phát triển theo cách riêng của mình và phản ứng với thay đổi theo những cách khác nhau. Giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời trẻ và trong giai đoạn này trẻ cần được hỗ trợ tốt nhất để đối mặt với những thay đổi. Lãnh đạo nhà trường, giáo viên và cha mẹ chính là những người sẽ hỗ trợ trẻ vượt qua giai đoạn này một cách tốt nhất bằng cách giúp trẻ làm quen và thích ứng với môi trường mới. (Siraj-Blatchford et al, 2002).
 Cuốn tài liệu cung cấp cho lãnh đạo trường mầm non và tiểu học kiến thức và kỹ năng quản lý sự thay đổi. Đây là điểm khởi đầu để lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch, thực hiện và giám sát đánh giá kế hoạch hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp, chú trọng đặc biệt tới việc tăng cường mỗi quan hệ giữa trường mầm non và tiểu học, giữa nhà trường và cộng đồng, gia đình. Cuốn tài liệu được thiết kế cho khóa tập huấn kéo dài hai ngày cho lãnh đạo trường mầm non và tiểu học, với những ví dụ cụ thể lấy từ bối cảnh thực tế của khu vực khó khăn để minh họa cho những điều mà lãnh đạo nhà trường có thể làm.
DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:
(Nguồn: vvob.be)

CÁC TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN