Hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học: Tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên

Cả lãnh đạo nhà trường và giáo viên đều đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển  tiếp từ mầm non lên tiểu học thông qua việc tạo ra môi trường thuận lợi.

kidsonline-tai-lieu-ho-tro-tre-chuyen-tiep-tu-mam-non-len-tieu-hoc-danh-cho-giao-vien-0

Cuốn tài liệu Giáo viên hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học hướng tới việc trang bị cho người giáo viên những kiến thức và kỹ năng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn này thông qua việc tạo môi trường học tập hiệu quả – môi trường học tập phong phú, đa dạng, an toàn, tin cậy; nhiệm vụ học tập thực tế và có ý nghĩa, và hỗ trợ thông qua tương tác.

Cuốn tài liệu được thiết kế cho khóa tập huấn hai ngày cho giáo viên cấp mầm non và tiểu học. Cuốn tài liệu cũng có thể được sử dụng như một cuốn tài liệu tham khảo, dành cho giáo viên cấp mầm non và tiểu học, giảng viên khoa sư phạm mầm non và tiểu học và sinh viên. Cuốn tài liệu chứa đựng nhiều những ví dụ cụ thể về những điều giáo viên có thể làm để tạo môi trường học tập hiệu quả, đặc biệt tại các vùng khó khăn… Những ví dụ tương tự cũng có thể được tìm thấy trong cuốn tài liệu Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học.

kidsonline-tai-lieu-ho-tro-tre-chuyen-tiep-tu-mam-non-len-tieu-hoc-danh-cho-giao-vien

Download tài liệu tại đây:

giao_vien_ho_tro_tre_trong_giai_doan_chuyen_tiep

(Nguồn: vvob.be)

BÌNH LUẬN