Quản lý có mobile app để sử dụng KidsOnline không? - KidsOnline
Quản lý có mobile app để sử dụng KidsOnline không?

Hiện tại Quản lý nhà trường sẽ sử dụng KidsOnline trên nền tảng web. phiên bản Mobile App sẽ được phát hành sau. Với quyền cao nhất – School Manager (SM), quản trị trường dễ dàng nhìn thấy hoạt động tổng quan của trường, và xuất các loại báo cáo thống kê theo yêu cầu.

Tin tức liên quan

Quý trường đăng ký
trải nghiệm