Nếu tôi quản lý nhiều trường mầm non/hệ thống, tôi có thể sử dụng KidsOnline được không? - KidsOnline
Nếu tôi quản lý nhiều trường mầm non/hệ thống, tôi có thể sử dụng KidsOnline được không?

Có. KidsOnline là công cụ hỗ trợ quản lý, thống kê cho Quản lý trường học có nhiều cơ sở. Ban Quản trị trường có thể theo dõi tình trạng hoạt động chi tiết tại từng điểm trường.

Tin tức liên quan

Quý trường đăng ký
trải nghiệm