Dành cho Hiệu trưởng mầm non

Bạn có thể xem các thông tin của KidsOnline tại đây: http://kidsonline.edu.vn/gioi-thieu/ hoặc vui lòng để lại Số điện thoại hoặc liên hệ Hotline 0965,002,357 để KidsOnline có thể tư vấn cụ thể hơn nhé.

Việc sử dụng KidsOnline cũng rất đơn giản thôi ạ, chỉ cần trường bạn có WIFI hoặc 3G để cập nhật thông tin lên hệ thống phần mềm. Bạn vui lòng để lại Số điện thoại hoặc liên hệ Hotline 0965,002,357 để KidsOnline có thể tư vấn cụ thể hơn nhé.

Trường bạn không cần phải đầu tư một khoản tiền lớn ban đầu để mua KidsOnline mà chỉ phải trả một khoản phí nhỏ duy trì hàng tháng thôi ạ. Bạn vui lòng để lại Số điện thoại hoặc liên hệ Hotline 0965,002,357 để KidsOnline có thể tư vấn cụ thể hơn nhé.

Để có thể sử dụng KidsOnline thì nhà trường đăng ký sử dụng với KidsOnline. Bạn có thể đăng kí theo form sau:

Hoặc vui lòng để lại Số điện thoại hoặc liên hệ Hotline 0965,002,357 để KidsOnline có thể tư vấn cụ thể hơn nhé.

Bạn có thể đăng nhập tài khoản quản trị trường minh trên trình duyệt web: http://komt.kidsonline.edu.vn/ .
Đăng nhập theo tài khoản bạn đăng ký với nhà trường.
Nếu cần thêm hỗ trợ, bạn vui lòng để lại Số điện thoại hoặc liên hệ HOTLINE 0965,002,357 hoặc email: support@kidsonline.edu.vn để được hỗ trợ nhé.

Bạn có thể đăng nhập tài khoản quản trị trường minh trên trình duyệt web: http://komt.kidsonline.edu.vn/ .
Đăng nhập theo tài khoản bạn đăng ký với nhà trường.
Nếu cần thêm hỗ trợ, bạn vui lòng để lại Số điện thoại hoặc liên hệ HOTLINE 0965,002,357 hoặc email: support@kidsonline.edu.vn để được hỗ trợ nhé.

Q