Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Vị trí:  Thiết kế Số lượng: 2 fulltime Nơi làm việc: Trụ sở chính Hà Nội Thông tin công ty: http://kidsonline.edu.vn/gioi-thieu/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thiết kế banner, ấn phẩm graphic cho event, facebook post, ấn phẩm quảng cáo cho … Read more

Tuyển dụng nhân viên Marketing Offline

Vị trí:  Chuyên viên Marketing Offline Số lượng: 2 Nơi làm việc: Trụ sở chính tại Hà Nội Thông tin công ty: https://kidsonline.edu.vn/gioi-thieu/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng và triển khai kế hoạch MKT Offline Tổ chức sự kiện … Read more

Tuyển dụng nhân viên Marketing Online

Vị trí:  Chuyên viên Marketing Online Số lượng: 2 Nơi làm việc: Trụ sở chính tại Hà Nội Thông tin công ty: https://kidsonline.edu.vn/gioi-thieu/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên kế hoạch quảng cáo, truyền thông online và offline (Chủ yếu là … Read more

KidsOnline tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Về công ty Công ty CP KidsOnline (http://kidsonline.edu.vn ) là một startup về công nghệ giáo dục (http://kidsonline.edu.vn/index.php/category/gioi-thieu/truyen-thong-noi-ve-kidsonline/) thành viên trực thuộc Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT (http://omt.vn) là công ty tiên phong trong lĩnh … Read more