Tôn trọng vùng an toàn của con

– Ngoan là biết làm theo những gì người lớn bảo?
– Lễ phép là gặp người lớn là phải biết chào hỏi, bắt tay, ôm hôn?
Có lẽ chúng ta sẽ suy nghĩ lại về khái niệm của chuẩn mực này nếu chúng ta hiểu rằng, đứa trẻ nào cũng có một vùng an toàn cần được người lớn tôn trọng và muốn hình thành một thói quen tốt thì đứa trẻ cần nhất là tấm gương từ bố mẹ chúng
Trẻ con không đơn giản là một người lớn thu nhỏ nên việc giáo dục một đứa trẻ rất cần bắt đầu từ việc hiểu được tâm lí của trẻ.

CÁC TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN