KidsOnline chung tay góp sức cùng chương trình Phát triển trẻ thơ toàn diện của Unicef Việt Nam

KidsOnline là tự hào khi được chung tay góp sức cùng chương trình Phát triển trẻ thơ toàn diện của Unicef Việt Nam, cùng hợp tác mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ em trên toàn quốc.

KidsOnline đã được UNICEF Việt Nam mời trình bày sáng kiến hợp tác công tư (PPP),  tại buổi họp, KidsOnline đã đề xuất hỗ trợ tối thiểu 10 trường mầm non và 10.000 tài khoản sử dụng KidsOnline tại các tỉnh triển khai giai đoạn đầu của dự án như Dien Bien, Kontum, Gia Lai đồng thời hỗ trợ đào tạo cho các giáo viên mầm non sử dụng KidsOnline cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ mầm non.

kidsonline-unicefvn-iecd-phat-trien-tre-tho-toan-dien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KidsOnline cũng sẽ hỗ trợ đồng hành truyền thông trong suốt thời gian thực hiện dự án để nâng cao nhận thức của cộng đồng và có những hành động cụ thể, thiết thực dành cho trẻ em.

CÁC TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN