KidsOnline - giải pháp edtech đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận của Liên minh Giáo dục Phần Lan - KidsOnline
KidsOnline – giải pháp edtech đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận của Liên minh Giáo dục Phần Lan

Trong hai tháng 9 & 10 năm 2021, KidsOnline được tổ chức Liên minh Giáo dục Phần Lan (http://educationalliancefinland.com) đánh giá độc lập về mức độ phù hợp của giải pháp trong công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non, kết nối nhà trường-gia đình và hỗ trợ công việc của giáo viên mầm non. 

Liên minh Giáo dục Phần Lan (EAF) đánh giá các sản phẩm công nghệ giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới, theo các chuẩn sư phạm của giáo dục Phần Lan, với nhóm chuyên gia đánh giá là những giáo viên Phần Lan giàu kinh nghiệm. EAF chứng nhận các giải pháp giáo dục được thiết kế tốt phù hợp với các nguyên tắc khoa học sư phạm. Những sản phẩm và giải pháp giáo dục đạt được Chứng chỉ EAF đều là những sản phẩm có độ tuân thủ cao và đáp ứng những yêu cầu nhất quán theo triết lý giáo dục Phần Lan cả về phương diện sư phạm và hiệu quả công nghệ.

KidsOnline rất vui mừng khi các nỗ lực xây dựng một giải pháp quản lý trường mầm non thông minh và kết nối đa chiều giữa nhà trường-phụ huynh-giáo viên theo phương châm “lấy trẻ làm trung tâm” của mình đã được EAF đánh giá cao, ở mức đạt 90% trên thang điểm 100% về phương diện Phương pháp Tiếp cận Sư phạm. Theo chứng nhận của EAF, “Thiết kế của KidsOnline tuân thủ các nguyên tắc khoa học giáo dục và sư phạm, đồng thời đã hỗ trợ hiệu quả cho việc triển khai các phương pháp thực hành tốt để thúc đẩy và hỗ trợ việc học”.

Cụ thể, EAF đánh giá giải pháp quản lý trường mầm non và kết nối nhà trường-gia đình KidsOnline là:

  • Ứng dụng đã tích hợp các công cụ liên lạc và tài nguyên tốt, giúp phụ huynh và nhà trường mầm non kết nối và tương tác về việc học của con ở trường.
  • Ứng dụng có rất nhiều tính năng tốt để quản lý các hoạt động hàng ngày ở trường mầm non.
  • Ứng dụng hỗ trợ tốt cho giáo viên bằng cách giảm bớt công việc của họ khi tạo kế hoạch giảng dạy và thiết kế hoạt động học tập. ”

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập báo cáo đánh giá KidsOnline được công bố chính thức trên trang web EAF: https://educationalliancefinland.com/products/kidsonline

Tin tức liên quan
Tips For Writing My Essay
There are several basic methods to compose an essay. These include Outline and Introduction, Body paragraphs and transition words. Make sure you carefully integrate the evidence you have collected and include words to back up your arguments. Once you’ve completed your essay, it is important to take the time to revise your essay thoroughly. Then, […]
Đọc thêm
How to Write a Good Grademiners Review
The first thing you need to look at in a Grademiners review is the quality of writers. The website doesn’t provide much information on the qualifications or quality of the writers, particularly when it comes English language proficiency. It simply says that the writers have “topic knowledge” and at least four years experience. As such, […]
Đọc thêm
How to Write a Good Grademiners Review
The first thing you need to look at in a Grademiners review is the quality of writers. The website doesn’t provide much information on the qualifications or quality of the writers, particularly when it comes English language proficiency. It simply says that the writers have “topic knowledge” and at least four years experience. As such, […]
Đọc thêm
How to Write a Good Grademiners Review
The first thing you need to look at in a Grademiners review is the quality of writers. The website doesn’t provide much information on the qualifications or quality of the writers, particularly when it comes English language proficiency. It simply says that the writers have “topic knowledge” and at least four years experience. As such, […]
Đọc thêm
Unemployed Professors Review – 3 Good Things About Unemployed Professors
It is possible that you have come across the site the Unemployed Professors for an online job board. While the website claims to give academics the same opportunities as other professionals, it’s not quite as great as it seems. You can make money online, but only if you know how to market yourself. After that, […]
Đọc thêm
The Benefits of Virtual Info Room Technology
The advent of virtual data rooms has turned it likely to store and organize large numbers of docs. The main advantages of this technology go beyond reliability, and can decrease the chances https://teknotechno.net/popular-ways-your-smartphone-can-be-hacked of security breaches. Modern data rooms enable global strategic partnerships and enterprise-level collaboration by allowing the leadership crew and plank members to […]
Đọc thêm
The Boardroom On line Application
A boardroom online software makes the do the job of operating a company easier. Panel members can easily participate in group meetings online and acquire updates upon documents and meeting information. They can as well view files offline and write tips, using a great app that syncs with their system calendar. Plank members also can […]
Đọc thêm

Quý trường đăng ký
trải nghiệm