Khi nhà trường sử dụng KidsOnline, các vấn đề về bảo mật thông tin của trường, thông tin người dùng sẽ được đảm bảo như thế nào? - KidsOnline
Khi nhà trường sử dụng KidsOnline, các vấn đề về bảo mật thông tin của trường, thông tin người dùng sẽ được đảm bảo như thế nào?

Khi nhà trường chính thức sử dụng dịch vụ từ KidsOnline, hai bên sẽ ký Hợp đồng hợp tác, trong đó có những điều khoản cụ thể về việc bảo mật thông tin người dùng cùng KidsOnline. KidsOnline cũng cam kết không khai thác bất kỳ thông tin nào của khách hàng vào mục đích thương mại.

Tin tức liên quan

Quý trường đăng ký
trải nghiệm