Thời gian: 8h00 - 18h00, ngày 9/12/2018

Địa điểm: Trung tâm tiệc cưới Vạn Hoa – 165 Cầu Giấy

Đơn vị tổ chức: KidsOnline

Quý thầy cô tham gia vui lòng đăng ký theo form sau đây:


Họ và tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Điện thoại (bắt buộc)

Đơn vị (bắt buộc)

Địa chỉ (bắt buộc)