Thời gian: 8h00 - 18h00, ngày 23/12/2018

Địa điểm: Hội trường VIP khách sạn Mường Thanh- Xa La - Hà Đông

Đơn vị tổ chức: KidsOnline

Quý thầy cô tham gia vui lòng đăng ký theo form sau đây:


Họ và tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Điện thoại (bắt buộc)

Đơn vị (bắt buộc)

Địa chỉ (bắt buộc)