Thời gian: 1 buổi sáng, Khoảng 20 đến 25 tháng 7 năm 2017

Địa điểm: Trường CĐSPTƯ – 387 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Microsoft VN – Trường CĐSPTƯ - KidsOnline

Quý thầy cô tham gia vui lòng đăng ký theo form sau đây:


Họ và tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Điện thoại (bắt buộc)

Đơn vị (bắt buộc)

Địa chỉ (bắt buộc)

banner-kidsonline-web-728x180