Quý trường muốn sử dụng KidsOnline và “TRẢI NGHIỆM 14 NGÀY MIỄN PHÍ“, vui lòng đăng ký thông tin theo mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký và liên hệ lại với quý trường.

Tên trường (bắt buộc)

Địa chỉ (bắt buộc)

Số lượng trẻ (bắt buộc)

Website/facebook

Thông tin người liên lạc:

Họ và tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Điện thoại (bắt buộc)

banner-kidsonline-web-728x180