Sổ liên lạc điện tử kiểu mới

Sổ liên lạc điện tử kiểu mới Kidsonline

KidsOnline là sổ liên lạc điện tử kiểu mới dành cho trường mầm non – một ứng dụng thông minh kết nối thông tin tương tác trao đổi trực tiếp giữa ban quản trị trường, giáo viên và phụ huynh học sinh trên nền tảng internet (trực tuyến). Ngoài cung cấp tình … Read more