Daily Archive: Thứ Sáu, Tháng Tám 4, 2017

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KidsOnline cho phụ huynh

KidsOnline là một phần mềm quản lý mầm non dành riêng cho trường mầm non và là một ứng dụng thông minh kết nối thông tin tương tác trao đổi trực tiếp giữa ban quản trị trường, giáo viên và phụ huynh học sinh trên nền tảng internet (trực tuyến). … Read more