Monthly Archive:: Tháng Hai 2016

KidsOnline dành cho ai?

KidsOnline được thiết kế và xây dựng để phục vụ cho một số đối tượng sử dụng chính sau đây:   KidsOnline giúp phụ huynh Được cập nhật và chủ động theo dõi toàn bộ hoạt động vui chơi, sinh hoạt … Read more

KidsOnline là gì?

KidsOnline là Ứng dụng thông minh kết nối thông tin mầm non trên nền tảng internet (trực tuyến): Là kênh tương tác thông tin giữa nhà trường; cô giáo và phụ huynh; Là công cụ để phụ huynh chủ động đồng … Read more